Waarom dans op school?

In het onderwijs ligt het zwaartepunt nog steeds op ‘taal en rekenen’ leren. Dat is natuurlijk ook hartstikke belangrijk, maar de huidige maatschappij vraagt meer. De maatschappij gaat snel en vraagt om creatieve oplossingen. Het is tijd voor ‘vernieuwend onderwijs’.

Dans is een heel bijzondere cultuurvorm. Het brengt kinderen letterlijk en figuurlijk in beweging. De motoriek wordt gestimuleerd door de verschillende pasjes, moves en houdingen, maar vergeet ook zeker het cognitieve niet. Het begint eenvoudig al bij het onthouden van al die pasjes aan elkaar. Maar wat nog belangrijker is; waarom voer je iets zo uit? Of hoe zou je al dansend iets uit kunnen beelden? Dit vraagt om echt denkwerk. Denken en doen.. en laat dat nou juist datgene zijn waar kinderen zo goed in zijn. Kinderen die niet zo goed stil kunnen zitten tijdens het denken bij bijvoorbeeld de rekenles krijgen nu ineens hele andere mogelijkheden.

En dan is er nog meer. Er zijn onderzoeken gedaan die aantonen dat motoriek en cognitie met elkaar in verbinding staan. Neem nou bijvoorbeeld het rekenen. Daarvoor is een vorm van ritme nodig (denk aan optellen, of tafelsommen) en coördinatie en ruimtelijke oriëntatie.  En tijdens de dansles oefenen we ritme, coördinatie en ruimtelijke oriëntatie.

Maar ook het taalcentrum en het bewegingscentrum zitten aan elkaar verbonden. Beweging stimuleert de taal. En in de dansexpressielessen praten we over het onderwerp en oefenen we begrippen rondom een thema (bijvoorbeeld ‘een vlinder fladdert’)

Dansen is creativiteit. We kijken niet alleen rechtdoor, maar ook links en rechts en zoeken nieuwe oplossingen, nieuwe bewegingen. Kinderen leren met respect naar zichzelf en naar anderen te kijken. En dat kan heel handig zijn voor later!

Wetenschappelijke artikelen over bewegen en dans op school:

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/bewegen-om-beter-te-kunnen-leren/

https://www.lkca.nl/~/media/…/dans_de_motor_van_het_leren_nele_vandeneede.pdf